Đào tạo

Lịch học 5 chuyên ngành Trắc địa xây dựng (áp dụng từ K54 – K57)

Click vào để xem Click vào để xem Click vào để xem Click vào để xem                                      …

March 15, 2014

Tin nội bộ

Kết quả học tập

diemthi
Điểm thi Trắc địa 9-4-2015

Điểm thi Trắc địa đại cương 2TC: 56KD 1,2,5,6; 56KDF; 58XD7,8; 58MN1: xem tại đây Điểm thi Thực tập trắc…

Kế hoạch giảng dạy

Thông tin demo

Thông tin demoThông tin demoThông tin demoThông tin demo

Sự kiện hình ảnh

img_6024img_0231img_0398img_0020img_0197img_6050sam_2113img_1534img_1495